PesCont Szolgáltató Kft

A növényvédelmi munka nem fejeződik be a termőföldön, hiszen a különböző károsító szervezetek a már betárolt termény mennyiségét is csökkentik, minőségét rontják. Ezért a gazdálkodó fontos feladata, hogy a terményt az elsődleges feldolgozásáig folyamatosan megvédje a raktári károsítók ellen.
A raktári kártevők nemcsak táplálékul használják fel a tárolt terményt, hanem ürülékükkel, tetemükkel szennyezik és ezzel másodlagos romlási folyamatokat indítanak el a tárolt terményben. Ahol fertőzési góc alakul ki, ott emelkedik a termény hőmérséklete, nedvességtartalma, amelynek következtében megindul a penészesedés, dohosodás. A raktári kártevőkkel fertőzött terményekben egészségre káros gombafajok szaporodnak fel, toxinokat termelnek, ennek következtében emberi és állati fogyasztásra alkalmatlanná válhat a termény.
Külön kártételként jelentkezik a csírakárosodás, amely a vetőmagtételeknél jelentős mértékű is lehet.
A károsítókkal fertőzött termény nem piacképes áru, ez már önmagában kárt okoz a gazdálkodónak. A kárt tovább növeli a kártevő mentesítésére, és a termény másodlagos tisztítására fordított költség.
A terménytárolás során követendő terményvédelmi technológia egy komplex eljárás, melynek részei:
1. az üres terménytároló mentes legyen élő raktári kártevőtől,
2. a betárolt termény is legyen mentes élő raktári kártevőtől,
3. a tárolás ideje alatt terményt rendszeresen ellenőrizni kell,
4. a fertőzés észlelésekor azt fel kell számolni.
A termelőnek növényvédelmi rendeletekkel előírt kötelezettsége, hogy a szemes termény tárolására szolgáló raktárteret üres állapotban megelőző fertőtlenítésben részesítse. A terményt, a tároló és feldolgozó helyeket a teljes tárolási időszakban raktári károsítóktól mentesen kell tartani. Raktári kártevővel fertőzött helyről termény, dara, liszt, abraktakarmány, vetőmag és fertőzött göngyöleg – fertőtlenítési cél kivételével – nem szállítható ki és nem forgalmazható.
A terményraktárak, malmok és takarmánykeverők tulajdonosai vagy bérlői, üzemeltetői számára a növény-egészségügyi rendelet bejelentkezési kötelezettséget ír elő a megyei kormányhivatalok növény és talajvédelmi igazgatóságainál. A kormányhivatalok növényvédelmi felügyelői ellenőrzik a betárolt terményeket, és fertőzés esetén kötelező védekezést rendelnek el a fertőzött termékre.
Terményekben leggyakrabban előforduló kártevők:
1. Acanthoscelides obtectus (Say) – Babzsizsik
2. Acarus siro Linnaeus – Lisztatka
3. Bruchus pisorum (Linnaeus) – Borsózsizsik
4. Ephestia elutella (Hübner) – Készlet- vagy kakaómoly
5. Ephestia kuehniella Zeller – Lisztmoly
6. Cryptolestes ferrugineus (Stephens) – Vörösbarna lapos-gabonabogár
7. Nemapogon granella (Linnaeus) – Magtári gabonamoly
8. Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus) – Fogasnyakú gabonabogár
9. Plodia interpunctella (Hübner) – Aszalványmoly
10. Rhizopertha dominica (Fabricius) – Gabonaálszú
11. Sitophilus granarius (Linnaeus) – Gabonazsizsik
12. Sitophilus oryzae (Linnaeus) – Rizszsizsik
13. Sitophilus zeamais Motschulsky – Kukoricazsizsik
14. Sitotroga cerealella (Olivier) – Mezei gabonamoly
15. Tribolium castaneum (Herbst) – Rozsdabarna kis lisztbogár
16. Tribolium confusum Jacquelin du Val – Amerikai kis lisztbogár
17. Trogoderma spp. (kivéve Trogoderma granarium Everts) – Kaprabogár fajok
18. Trogoderma granarium Everts. – Kaprabogár
A mezőgazdasági terményeket különböző tárházakban, fém – illetve betonsilókban tárolják.
Betakarítást megelőzően körültekintően, szakszerűen kell végrehajtani a takarítást (raktáron belül és raktáron kívül is), a be- és kitároló géprendszerek tisztítását, karbantartását, az épületek réseinek, repedéseinek kijavítását. A tisztítás, karbantartás, fertőtlenítés minden esetben terjedjen ki a terménytárolók külső felületére és környezetére is. Lehetőség szerint egy telepen belül ezeket a munkafolyamatokat egyszerre kell elvégezni a hatékonyság növelése érdekében. A telepen tárolt áthúzódó készleteket folyamatosan ellenőrizni kell, ha a termény fertőzött a fertőtlenítést el kell végezni.
Az üres raktárak fertőtlenítését olyan hatóanyagú készítményekkel kell végrehajtani, amelyek a terménytárolók állagától, típusától függően leghatékonyabban fejtik ki a hatásukat. Célszerű lenne a hosszú hatástartamú hatóanyagok használata (pirimifosz-metil, klórpirifosz-metil). A hatóanyagok rotációjával megakadályozható a kártevő rovarok növényvédő szer hatóanyagokkal szembeni rezisztenciájának kialakulása.
Üres terményraktárakban alkalmazható készítmények:
Actellic 50 EC – pirimifosz-metil,
Cyren EC – klórpirifosz
K-Obiol 25 EC – deltametrin + piperiol –butoxid
Megatox 40 EC – klórpirifosz-metil,
Pyclorex Neo – klórpirifosz
Reldan 22 EC – klórpirifosz-metil,
Degesch Magtoxin (tabletta, golyó, pellet) – magnézium-foszfid,
Degesch Phostoxin golyó, – pellets – aluminium-foszfid,
Detia GAS EX-B – aluminium-foszfid,
Quickphos – aluminium-foszfid,
Tekphos – aluminium-foszfid
A szakszerűen kitakarított, karbantartott, fertőtlenített terménytárolókba, biológiailag érett, tisztított, a terményekre előírt nedvességtartalmú, raktári kártevőktől mentes termény raktározható.
Betárolásakor növelni kellene a preventív terményvédelemben részesített termények arányát a készítmények hosszú hatástartalma miatt.
Preventív terményvédelemben alkalmazható készítmények:
Actellic 50 EC – pirimifosz-metil,
K-Obiol 25 EC – deltametrin + piperiol –butoxid.
Megatox 40 EC – klórpirifosz-metil,
Reldan 22 EC – klórpirifosz-metil.

Napraforgó, repce, mustár stb. (olajos magvú termények) preventív kezelése tilos Actellic 50 EC – (pirimifosz-metil), Megatox 40 EC, Reldan 22 EC – (klórpirifosz-metil) készítménnyel.
A betárolt terményeket a tárolás ideje alatt folyamatosan vizsgálatban kell részesíteni. Ellenőrizni kell a termény hőmérsékletét és a nedvességtartalmát, kártevő fertőzöttségét. Amennyiben ezek a mért adatok eltérnek az optimálistól, akkor a termény szellőztetésével, tisztításával, átforgatásával csökkenteni kell. A kártevő fertőzöttség időbeni felismerése és a fertőzés erősségének helyes felmérése előfeltétele annak, hogy lehetőség szerint minimális költséggel maximális hatékonyságot érjünk el.
A monitoring vizsgálat során az alábbi eszközöket célszerű használni: csigabetétes magmintavevő, hézagolt kúpos mintavevő, magmintavevő dárda, szúrcsap, szita (különböző lyukméretű).
A raktári kártevők felderítésének módszerei: szemrevételezés, mintavételezés, rostálás, csapdázás, szemfelvágás, kitenyésztés.
Fertőzött termény kártevő mentesítésére alkalmazható gázosító készítmények:
Degesch Magtoxin (tabletta, golyó, pellet) – magnézium-foszfid,