PesCont Szolgáltató Kft

A HACCP-rendszer jelentősége és általános irányelvei
Az élelmiszerekkel szemben támasztott alapvető minőségi követelmény, hogy elfogyasztásuk közegészségügyi szempontból biztonságos legyen, amelyet világszerte jogszabályi előíráskban rögzítenek. Ezek betartása az élelmiszer forgalombahozhatóságának előfeltétele.
A HACCP elnevezés a tevékenységet jellemző angol szavak kezdőbetűiből összeállított angol mozaikszó: Hazard Analysis Critical Control Point ( Veszély Elemzés Kritikus Szabályozási Pont).
A HACCP-rendszer:
Fogalma: olyan rendszer, amely az élelmiszer kezelés folyamatában meghatározza a jellemző veszélyeket és a szabályozásokra szolgáló intézkedéseket.
Feltétele: a jó higiéniai gyakorlat (angolul: Good Hygiene Praxis GHP) és a jó gyártási gyakorlat (Good Manufacturing Praxis GMP) maradéktalan teljesítése.
Célja: a fogyasztók számára biztonságos élelmiszerek előállítása és eljuttatása.
Kialakítása: a nemzetközileg elfogadott alapelvek és a már említett jogszabályok előírásainak figyelembevételével történik.
Meghatározása, értékeli és szabályozza: az élelmiszer-biztonság szempontjából jelentős veszélyeket:
Biológiai: mikroorganizmusok (baktériumok, vírusok, féregpeték, stb.) egészségügyi kártevők (ízeltlábúak, rágcsálók).
Kémiai: egészségre ártalmas az élelmiszerbe kerülő vagy ott termelődő egészségre ártalmas vegyületek.
A kártevők elleni védekezésben alkalmazott irtószerek:
Fizikai, szerves vagy szervetlen eredetű, sérülést vagy undort előidéző idegen anyagok Kártevőmaradványok (pl. rovarképlet, egérszőr).
Lényege: a gondos, jogszabályokban, technológiai utasításokban és vállalati szabályozásokban előírtak betartásával zajló termelési, gyártási folyamat minden lépését elemezve számba veszi, feltárja és kezeli mindazokat a lehetséges veszélyeket, amelyek a jó higiéniai és gyártási gyakorlat (GHP, GMP) maradéktalan betartása mellett is előfordulhatnak.( Forrás: Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egyészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről . Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Dezinszekciós és deratizációs osztálya )