PesCont Szolgáltató Kft

Az egységes nemzetközi követelményrendszert tartalmazó szabványsorozatokra épülő minőségbiztosítás a szolgáltatás keretében végzett egészségügyi kártevőirtás területén olyan, megfelelően dokumentált szervezési rendszer alkalmazását jelenti, amely lehetővé teszi az esetleges hibák azonnali felfedezését, illetve kiiktatását, de egyúttal módot nyújt az okok megszüntetésére is.
Az ISO 9000-es szabványsorozat a gazdasági szféra minden területén, a legszélesebb körben elterjedt szabványsorozat, amely mára egységes nemzetközi követelményrendszer. Olyan egységes iránymutatást jelent, amely a vállalkozás méretétől, tevékenységétől, működésétől függetlenül a gazdasági szektor bármely területén alkalmazható.
Az ISO 14000-es szabványsorozat a környezetvédelmi, munka-egészségügyi, biztonságtechnikai eljárásokat tartalmazza, amely bármilyen méretű és tevékenységet folytató szervezetre alkalmazható.
Az ISO 22000-es szabványsorozat pedig az élelmiszer-biztonságra vonatkozó előírásokat rögzíti és az élelmiszerlánc minden olyan résztvevője számára iránymutató, akik hatékony élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert akarnak kialakítani és működtetni. A FAO/WHO Élelmiszerkönyv Bizottsága által kidolgozott és ma már a világ számos országában, így hazánkban is kötelezővé tett szabványsorozat azzal a céllal készült, hogy a Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer tanúsítható legyen. .( Forrás: Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről . Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Dezinszekciós és deratizációs osztálya )